Rekisteriseloste

Tietosuojaseloste Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste. Päivitetty 29.10.2021

1. Rekisterinpitäjä

Nurmeksen Teräsmyynti Oy
Hernelahdentie 12, 75530 Nurmes
Y-tunnus 2587160-3

Jarkko Pääkkönen
050 470 6117
jarkko.paakkonen@pameco.fi

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Jarkko Pääkkönen, puh. 050 470 6117,  sähköpostiosoite: jarkko.paakkonen@ntmoy.fi

3. Rekisterin nimi

Nurmeksen Teräsmyynti Oy:n asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja liiketoiminnallisten päätösten tietolähteenä. Rekisteriä voidaan käyttää markkinointiin, muttei kuitenkaan sähköiseen markkinointiin ilman vastaanottajan lupaa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri Nurmeksen Teräsmyynti Oy:n ja verkkokaupan asiakasrekisteri sisältää asiakkaan nimen, sähköpostin, laskutus- ja toimitusosoitteen sekä tilaustiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin tiedot saadaan, kun asiakas on tehnyt tilauksen tai rekisteröitynyt verkkokaupan asiakkaaksi tai ilmoittanut tietonsa ostaessaan tuotteita suoraan yrityksestä tai verkkokaupasta verkkokaupan omalla tilauslomakkeella. Tilaustöiden osalta asiakastiedot saadaan työtilauslomakkeesta ja/tai tarjouspyynnöistä. Asiakas voi milloin tahansa muuttaa ja täydentää tietoja ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin sisältöä ei luovuteta Nurmeksen Teräsmyynti Oy:n ulkopuolelle. Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Nurmeksen Teräsmyynti Oy:n käytössä, paitsi Nurmeksen Teräsmyynti Oy:n verkkokaupan käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Nurmeksen Teräsmyynti Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Nurmeksen Teräsmyynti Oy:n verkkokaupan tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Nurmeksen Teräsmyynti Oy
www.pameco.fi
Y-tunnus 2587160-3

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu ATK-järjestelmiin, jotka ovat huolellisesti suojattuja virusturvaohjelmin, palomuurein ja salasanoin sekä verkon osalta kuin fyysisesti. Tietoihin pääsevät vain avainhenkilöt ja niiden tarkastelu vaatii salasanalla kirjautumisen. Verkkokauppa-alustan tietoturvasta huolehtii alustantarjoaja.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Allekirjoitetulla kirjeellä on mahdollista saada tietää itseä koskevat tiedot maksuttomasti kerran vuodessa.

10. Tiedon korjaaminen

Omia tietoja voi pyytää korjattavaksi ottamalla yhteyttä Nurmeksen Teräsmyynti Oy:n yhteyshenkilöön.

11. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään henkilön pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.